Zasłużeni Profesorowie Politechniki Poznańskiej

W 2011 roku w nowym Statucie Uczelni wprowadzono możliwość nadawania godności „Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej”. Godność tę przyznaje szczególnie zasłużonym profesorom senat na wniosek rektora. Dotychczas otrzymało ją siedmiu profesorów.

Czytaj opracowanie