Poczet Rektorów PP

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi Władzami oraz pocztem Rektorów Politechniki Poznańskiej

Czytaj opracowanie