Historia Biblioteki Politechniki Poznańskiej

Biblioteka Politechniki Poznańskiej towarzyszyła Uczelni od początku jej istnienia (…). Biblioteka rozwijała się zatem wraz z Uczelnią: wielokrotnie ulegała przeobrażeniom i modernizacjom, tak aby zaspokajać zmieniające się potrzeby jej użytkowników oraz w najszerszym zakresie wykonywać postawione przed nią zadania.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania opracowania na temat historii Biblioteki Politechniki Poznańskiej

Czytaj opracowanie