Poczet Rektorów PP

publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi Władzami oraz pocztem Rektorów Politechniki Poznańskiej Czytaj opracowanie

Doktorzy honoris causa

publikacja

Przedstawiamy sylwetki Doktorów honoris causa Politechniki Poznańskiej w latach 1967–2018 Czytaj opracowanie

Zasłużeni Profesorowie Politechniki Poznańskiej

publikacja

W 2011 roku w nowym Statucie Uczelni wprowadzono możliwość nadawania godności „Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej”. Godność tę przyznaje szczególnie zasłużonym […]

Schemat organizacyjny Politechniki Poznańskiej

publikacja

Zapraszamy do zapoznania się ze schematem organizacyjnym Politechniki Poznańskiej Czytaj opracowanie

Historia Biblioteki Politechniki Poznańskiej

historia

Biblioteka Politechniki Poznańskiej towarzyszyła Uczelni od początku jej istnienia (…). Biblioteka rozwijała się zatem wraz z Uczelnią: wielokrotnie ulegała przeobrażeniom […]

Historia Centrum Języków i Komunikacji

historia

Centrum Języków i Komunikacji rozpoczęło działalność pod nazwą Studium Języków Obcych w dniu 1 kwietnia 1953 roku jako dydaktyczna jednostka […]