Kalendarium

Pobierz plik pdf z ramowym programem Jubileuszu PP – rok 2018/2019

Pobierz Kalendarium Jubileuszu

Pobierz plik pdf z ramowym programem Jubileuszu na Wydziałach PP

Pobierz Kalendarium wydarzeń na Wydziałach

Ramowy program Jubileuszu PP:

Październik 2018

 • Wystawa jubileuszowa dotycząca historii PP – 2.10.2018 r.
 • Uroczysta Inauguracja roku stulecia – uroczysta inauguracja roku akademickiego 100-lecia PP 2018/2019 – 3.10.2019 r.
 • Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich – 18-19.10.2018 r

Listopad 2018

 • Jubileusz 50-lecia Wydziału Technologii Chemicznej – 30.11.-1.12.2018 r.

Grudzień 2018

 • Fokkery na 100-lecie – pokaz samolotów – replik Fokkerów zrekonstruowanych przez PP, podczas obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 2018 r.
 • Sylwestrowy Bal Stulecia – Jubileuszowy Bal Nadwarciański – 31.12.2018 r.

Marzec 2019

 • Wystawa „Powstanie i rozwój Kampusu Politechniki Poznańskiej nad Wartą”
 • 65-lecie Wydziału Inżynierii Transportu – 22.03.2019 r.
 • „90 lat Wydziału Elektrycznego – od tradycji do nowoczesności” – Jubileusz  90-lecia Wydziału Elektrycznego wraz z towarzyszącą  wystawą historyczną – 28.03.2019 r.

Kwiecień 2019

 • Dziewczyny na Politechniki + Drzwi Otwarte – jubileuszowa edycja corocznego eventu „Dziewczyny na Politechniki”
 • Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej – 6.04.2019 r.

Maj 2019

 • Msza Św. w Katedrze Poznańskiej – nabożeństwo dla całego środowiska akademickiego – 7.05.2019 r.
 • Uroczystość z okazji 20-lecia istnienia Wydziału Architektury – 17. 05.2019 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Manufacturing 2019 – 20-21 maja 2019 r.
 • Jubileuszowa Konferencja – Współpraca Międzynarodowa – 21-22.05.2019 r.
 • Wspólne zdjęcie pracowników PP
 • Jubileuszowe Dni Politechniki – kulminacja obchodów 100-lecia PP 22 maja 2019 r.
 • Spotkanie dla wszystkich Pracowników PP w Sali Ziemi MTP – 22 maja 2019 r. godz.17.00

W programie m.in.:

– Premiera jubileuszowego filmu o Politechnice Poznańskiej

– Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal

– Poczęstunek

 • Wystawa „Poczet Rektorów Politechniki Poznańskiej”
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – 22-23.05.2019 r.
 • Polibuda Open Air – na 100-lecie
 • Pracowniczy piknik 100-lecia – piknik dla pracowników i rodzin w jubileuszowej odsłonie – 24.05.2019 r.
 • Promocja doktorska i habilitacyjna – 24.05.2019 r.

Czerwiec 2019

 • Mali Naukowcy – 7.06.2019 r.

Lipiec 2019

 • Plenerowe kino nad Wartą – w każdy czwartek lipca, przed Centrum Wykładowym
  organizowane kino plenerowe

Sierpień 2019

 • Plenerowe kino nad Wartą – w każdy czwartek sierpnia, przed Centrum Wykładowym
  organizowane kino plenerowe

Wrzesień 2019

 • Noc Naukowców – największa impreza popularyzująca naukę w Wielkopolsce – 27.09.2019 r.

 

Program Jubileuszu na Wydziałach PP:

Wydział Architektury

Wystawa pokonkursowa fotograficzna Pejzaż Politechniczny – 9-26.10.2018 r.

Konferencja Odpowiedzialna Urbanizacja – 12.10.2018 r.

Wystawa najlepszych prac magisterskich studentów WAPP – 9.11.2018 r.

Wystawa „Pejzaż politechniczny – rysunek, malarstwo” –  styczeń 2018 r.

Jubileuszowa wystawa najlepszych dyplomów inżynierskich i magisterskich WAPP – 25.03 – 25.04.2019 r.

Wystawa fotografii – „ PP w obiektywie studentów i absolwentów. Światło i tekstury” – 1-30.05.2019 r., BT, Pasaż Ratusz

Uroczystość z okazji 20-lecia istnienia Wydziału Architektury w ramach obchodów stulecia Politechniki Poznańskiej – 17. 05. 2019 roku, godz.12:00, Galeria U Jezuitów” w Poznaniu, przy ul. Dominikańskiej 8.

Wykład o nauczaniu architektury na PP, dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wernisaż jubileuszowy  pt. „Wydział w obiektywie czasu” Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z okazji obchodów 100 lecia PP – 14.06.2019 r.

Spotkanie wspominkowe studentów i członków Kół Naukowych

Specjalny numer Poliforum ze zdjęciami pamiątkowymi, wywiadami oraz artykułem o historii PP i Wydziału

 

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Manufacturing 2019 – 20-21 maja 2019 r.

Zjazd Dziekanów Wydziałów Mechanicznych – 19-22 września 2019 r.

 

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Cykl wykładów popularno-naukowych z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji dla młodzieży szkół średnich – maj 2019 r.

Zapewnienie globalnej łączności w sieci Internet – warsztaty – maj 2019 r.

Nowy Międzynarodowy System Miar – The Quantum SI – wykład – maj 2019 r.

 

Wydział Elektryczny

„90 lat Wydziału Elektrycznego – od tradycji do nowoczesności” – Konferencja z okazji 100-lecia Politechniki Poznańskiej oraz 90-lecia Wydziału Elektrycznego wraz z towarzyszącą jej wystawą historyczną – 28 marzec 2019 r.

„Nowoczesne technologie w energetyce” – Konferencja z okazji 100-lecia Politechniki Poznańskiej oraz 90-lecia Wydziału Elektrycznego – 04 kwiecień 2019 r. (współorganizator – Studenckie Koło Naukowe SKN Elektroenergetyka)

II Poznańskie Dni Elektryka –wykłady otwarte, pokazy laboratoriów, stoiska kół naukowych działających na Wydziale Elektrycznym, stoiska firm współpracujących z kołami naukowymi, konkursy – 21 marzec 2019 r. (współorganizator – Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 przy Politechnice Poznańskiej)

Wydanie informatora o Wydziale Elektrycznym z okazji 90-lecia Wydziału Elektrycznego – oraz 100-lecia Politechniki Poznańskiej – 2019

 

Wydział Fizyki Technicznej

Politechniczne klasy akademickie – wykłady popularnonaukowe z demonstracjami fizycznymi 26.10.2018, 16.11.2018, 14.12.2018 i 01.02.2019 r.

100 lat PP w nauce i technice – zajęcia dla szkół podstawowych i liceów, luty 2019 r.

3dr German Polish Conference on Crystal Growth/GPCCG 2019 – 17-21.03.2019 r.

Dzień wolnego oprogramowania – październik 2018 r. i październik 2019 r.

SEKRETY FIZYKI – cykl 7 wykładów w okresie grudzień 2018 r. – kwiecień 2019 r.

International Conference on Scanning Probe Spectroscopy and Related Techniques SPS’19, Hamburg, 17-20.06.2019 r. Konferencja połączona będzie z odnowieniem umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Hamburgu i Politechniką Poznańską z udziałem JM Rektora PP.

24th International Conference “Soft Magnetic Materials”- 2-6.11.2019 r.

 

Wydział Technologii Chemicznej

Wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich w ramach obchodów 100 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019

X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nauka i przemysł” 30.11.2018 r.

Spotkanie Absolwentów i Sympatyków z okazji 50-lecia Wydziału – 01.12.2018 r.

„Między technologią a sztuką – od chemii do wizualności”. Wystawa dr sztuki Włodzimierza Trawińskiego, absolwenta Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej 01.12.2018 r.

Konkurs plastyczny i fotograficzny „Świat Technologii Chemicznej” – rozstrzygnięcie 01.12.2018 r.

Wydanie książki z okazji 50-lecia Wydziału

 

Wydział Informatyki

The 24th IFIP World Computer Congress (WCC) – 17-21 września 2018 r.

T Research Workshop – 20-21 września 2018 r.

Zawody programistyczne CyberSec – 17 września 2018 r.

The 22nd Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications Conference (SPA) – 19-21 września 2018 r.

The 16th International Symposium „New Trends in Audio and Video” (NTAV) – 11-13 października 2018 r.

Game Industry Conference (GIC) – 12-14 października 2018 r.

Zjazd Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI) – 18-19 października 2018 r.

Konkurs Wydziałowego Inkubatora Przedsiębiorczości pt. „Załóż swój start-up IT” – październik/listopad 2018 r.

Dzień Inwestora – grudzień 2018 r.

Global Game Jam – 25-27 stycznia 2019 r.

RoboDay – 31 maja 2019 r.

Dni Wydziału Informatyki – 4-5 czerwca 2019 r.

The 12th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo) – lipiec 2019 r.

The 23rd Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications Conference (SPA) – 18-20 września 2019 r.

 

Wydział Inżynierii Zarządzania

IV Dzień Logistyki – 13 marca 2019 r.

Międzynarodowy Warsztat z Zarządzania Strategicznego (International Strategic Management Workshop) – 8-12 kwietnia 2019 r.

Intensive Week – cykl wykładów – 8-12 kwietnia 2019 r.

IX Poznańskie Forum Logistyczne – 11-12 kwietnia 2019 r.

X Gala Logistyki – 13 czerwca 2019 r.

Letnia Szkoła Ergonomii – 24-29 czerwca 2019 r.

Międzynarodowa Konferencja International Life Cycle Management 2019 – 1-4 września 2019 r.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych” – 20-21 września 2019 r.

Warsztaty dotyczące diagnozy kompetencji menedżerskich – wrzesień 2018 – marzec 2019

 

Wydział Inżynierii Transportu

65 lat  WIT – wystawa połączona ze  spotkaniem wspomnieniowym (uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, prezentacja dorobku 65-lecia Wydziału, wystąpienia  okolicznościowe byłych pracowników i Absolwentów, wystawa – prezentacja obecnych osiągnięć jednostek i historyczna prezentacja różnych okolicznościowych imprez wydziałowych  i spotkań z Absolwentami) – 22 marca 2019 r.