O Jubileuszu

W  2019 r. przypada setna rocznica rozpoczęcia wyższego nauczania technicznego w Poznaniu. Jubileusz ten nierozerwalnie łączy się z powstaniem szkoły, której tradycje naukowe i badawcze kontynuuje Politechnika Poznańska (PP).

Jubileusz ten jest świętem nie tylko Uczelni i jej społeczności. Zapraszamy do wspólnych obchodów społeczność akademicką Poznania, absolwentów Uczelni, mieszkańców najbliższego otoczenia – Poznania i Wielkopolski oraz wszystkie inne osoby związane z Politechniką Poznańską, mieszkające na całym świecie.

Jubileusz pokaże bogactwo Uczelni – połączenie nowoczesności w nawiązaniu do wieloletniej tradycji, różnorodność i kreatywność, pasję i osiągnięcia studentów i naukowców. Bogactwo Politechniki jako miejsca, w którym kreowane są innowacyjne rozwiązania technologiczne i wychowywane są kolejne pokolenia młodych ludzi, przy jednoczesnym kształtowaniu ich innowacyjnych, proobywatelskich i prospołecznych postawy. Uczelni, w której spotykają się nieprzeciętne indywidualności – ludzie wybitni w swoich dziedzinach, którzy proponują rozwiązania współczesnych problemów cywilizacyjnych.

Na program obchodów jubileuszowych, które będą trwać od października 2018 r. przez cały rok, składa się szereg wydarzeń: konferencji naukowych, wystaw, koncertów, imprez dla pracowników i studentów, wydanie publikacji pokazujących historię i współczesność, imprez o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym.

 

Zapraszamy do udziału w obchodach Jubileuszu 100-lecia Politechniki Poznańskiej!

Patronat

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Patronat Honorowy Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego
Patronat Honorowy Wojewody Wielkopolskiego
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Patronat Honorowy Prezydent Miasta Poznania